جلوه های زنده گی

سیاسی، اجتماعی ،فرهنگی، اقتصادی و ورزشی

( زنده گی یعنی امید و حرکت)    

زنده گی یعنی تکاپو

زنده کی یعنی هیاهو

زنده گی یعنی شب نو ..روز نو...اندیشه نو......

زنده گی آتشگهی دیرنده پا برجاست

گر بیفروزش رقص شعله اش از هر کران پیداست

ورنه خاموش است وخاموشی گناه ماست.

نوشته شده در Mon 6 Sep 2010ساعت ۹ قبل از ظهر توسط احمد نوید پویان| |


قالب وبلاگ : قالب وبلاگ